Enquete rechtsbescherming en veiligheid - jaargangen 1993 1994 1995 1996

DOI

Doel:
Het schetsen van een zo volledig mogelijk overzicht van (o.a.) aard, omvang en ontwikkelingen van slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de daarbij ondervonden delicten, van onveiligheidsgevoelens en voorzorgsmaatregelen in verband met criminaliteit, van het beroep op rechtskundige instanties, van problemen die tot een beroep op rechtskundige instanties kunnen leiden, en van het algemene beroep op hulpverlening dat op de politie wordt gedaan van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens.
Doelpopulatie:
Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znt-3kqj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39579
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 1993-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-09-17T11:59:59Z