Veteranen Instituut, IPNV, interview 1298

Deze man komt uit een redelijk welgestelde Surinaamse familie. Hij werd als achttienjarige in 1940 opgeroepen voor de dienstplicht, tijdens welke hij zoeklichter was in fort Nieuw Amsterdam. Na de oproep van koningin Wilhelmina aan de koloniën om Nederland te helpen ontzetten in ruil voor een koninkrijk nieuwe stijl, heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld. Hij kreeg een opleiding voor gunner op een koopvaardijschip. Vervolgens voer hij op zee met als thuisbasis Sydney om geallieerde standplekken te bevoorraden. Hij zag zo veel oorlogsleed. Vooral de ravage in Nagasaki na de atoombom heeft veel indruk gemaakt. In 1996 is hij als één van de gedelegeerden van de federatie naar Nederland gegaan om alsnog voor erkenning en gelijkstelling met Nederlandse veteranen te pleiten. Echter, Suriname en Nederland wijzen nog altijd naar elkaar als het gaat om erkenning van deze categorie veteranen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrr-aage
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-83pa-3s
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-83pa-3s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46783
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History