Interview Lydia Schouten over Shattered Ghost Stories (I) audio

Interview met de Nederlandse kunstenares Lydia Schouten over haar installatie Shattered Ghost Stories (1993) uit de collectie van Museum Arnhem. Het werk is voor het eerst gemaakt in de Rijnzaal van Museum Arnhem voor de tentoonstelling Vrij Spel. Daarna was het te zien in de Frankfurter Kunstverein en het Provinciaal Museum Hasselt in 1994. Sindsdien is het niet meer opgesteld geweest. In 2009 is het door Wanda Reiff geschonken aan Museum Arnhem. De invalshoek van het interview is de conservering van het werk. Het interview gaat over de verschillende onderdelen, het materiaal en het maakproces, waarbij de kunstenares hulp heeft gehad van verschillende experts, waaronder Arthur Vriens, Ivo van Stiphout en Rein Surich. De verschillen en overeenkomsten tussen de installaties op de verschillende locaties en hoe de onderdelen zijn geplaatst in de ruimte komen ook aan de orde, evenals de identiteit van het werk en hoe deze tot uitdrukking komt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zeq-j8hu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-df-09y6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160459
Provenance
Creator Janson, S.R. (University of Amsterdam); Stigter, S. (University of Amsterdam)
Publisher Universiteit van Amsterdam
Contributor Universiteit van Amsterdam
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format audio/x-matroska; application/pdf; image/vnd.sealedmedia.softseal.jpg; audio/mp4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam; Arnhem; Maastricht; Netherlands; Hasselt; België; Frankfurt; Duitsland