Veteranen Instituut, IPNV, interview 327

Deze Indische man overleefde tijdens de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië zijn gevangenschap in een Japans interneringskamp en moest direct daarna opkomen voor zijn militaire dienst bij de Andjing Nica. Het was de tijd van de Bersiap, waarin groepen plunderende jonge Indonesiërs een gevaar vormden voor de Nederlandse en Indische mensen die na de capitulatie van Japan weer terug konden keren naar huis en ontdekten dat het tijd gekeerd was en grote delen van de Indonesische bevolking de onafhankelijkheid van hun land wensten. Na zijn betrokkenheid bij de Eerste Politionele Actie in Bandoeng kreeg deze man in Batavia een jaar een MP-opleiding en deed tot medio 1949 MP-werk. In Tjimahi hoorde hij later van de mogelijkheid naar Korea te gaan, waar hij veel geld zou kunnen verdienen. In Roosendaal kreeg hij een infanteristen-opleiding voor Korea en in de winter van 1951 werd deze man naar de Korea-oorlog verscheept. De helft van dit gesprek gaat over Indië, de andere helft over deze Korea-oorlog, die met een internationale troepenmacht werd gestreden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xn4-p8cj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gdz-0qh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gdz-0qh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35840
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Bandoeng; Tjimahi; Roosendaal; Korea