Kwaliteit onderwijshuisvesting

Met de monitor kwaliteit onderwijshuisvesting worden de opvattingen van de gebruikers van schoolgebouwen in kaart gebracht. Het gaat om het oordeel van schoolleiders en schoolbesturen over de kwaliteit van hun schoolgebouwen. Deze oordelen worden gerelateerd aan technische kenmerken van gebouwen, waaronder bouwjaar, oppervlakte en gebouwtype. Daarnaast hebben de onderzoekers ook in beperkte mate zicht gekregen op opvattingen van docenten en leerlingen over hun schoolgebouw. Tot slot zijn schoolbesturen gevraagd hun opvattingen over het huidige stelsel onderwijshuisvesting te geven. De nulmeting is uitgevoerd in het voorjaar 2013. Het is de eerste keer dat de kwaliteit van schoolgebouwen op deze wijze in beeld is gebracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xa7-hnpk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kd4c-bq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kd4c-bq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55714
Provenance
Creator Oberon
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Brede School Nederland; Winket BV
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; PDF
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland