Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1562

De geïnterviewde vertelt hoe ze de Japanse bezettingstijd en de bersiap heeft ervaren. Ze verbleef op Oost-Java, in Malang. Ze bleef met haar moeder buiten het kamp. De geïnterviewde gaat in op de huisvesting en de manier waarop er voor genoeg voedsel gezorgd werd. Daarbij schetst de geïnterviewde aan de hand van haar ervaringen een beeld van de situatie Indië in deze periode. In 1951 ging de geïnterviewde naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbe-y74u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-abzm-23
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-abzm-23
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51172
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Soerabaja; Malang