Dongen Eindsestraat 25. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

DOI

BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Eindestraat 25 te Dongen. Aanleiding voor het onderzoek is het plan een nieuwe woning te realiseren.

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied zich op de noordelijke flank van een dekzandrug bevindt. Deze ligging was mede gezien de goede bewerkbaarheid en bodemvruchtbaarheid een uitermate gunstige vestigingsplek voor de sedentair levende mens. Ook voor jagers en verzamelaars uit de steentijd is de dekzandzandrug een gunstige plek om te jagen en te verzamelen. Het ontbreken van archeologische vindplaatsen of waarnemingen uit deze periode maakt echter dat een middelhoge verwachting op zijn plaats is. Een middelhoge verwachting geldt ook voor de daarop volgende periodes, van neolithicum tot en met middeleeuwen. Voor de nieuwe tijd geldt een hoge verwachting voor het gebied. Op de kadastrale minuut uit 1830 is binnen het plangebied een boerderij aangegeven. Er is niet bekend op welke wijze deze boerderij in het verleden is gesloopt. Op basis van het bureauonderzoek bestaat vooralsnog een hoge kans op het aantreffen van resten van dit gebouw.

Het booronderzoek heeft uitgewezen dat onder een verstoorde laag de bodem nog deels intact is. De kans bestaat dat zich nog resten van de boerderij uit het begin van de 19e eeuw in de bodem bevinden. Door de bevoegde overheid is besloten dat het terrein vrijgegeven kan worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z5k-tgmc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77988
Provenance
Creator Kimenai, P.P.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Kalisvaart, C.C.;BAAC bv
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Kalisvaart, C.C.;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-12-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-02-05T11:59:59Z