Getuigen Verhalen, Nederlandse SS'ers, interview 07

DOI

De geïnterviewde is opgegroeid in een boerengezin. Zijn vader zat bij de NSB. Zijn vader had hiervoor gekozen omdat het een periode van crisis was. De boeren in Duitsland hadden het veel beter en daarom sloot hij zich aan bij de NSB. De geïnterviewde zat op de Mulo toen hij actief lid werd van de Jeugdstorm. Net als veel andere Jeugdstormers besloot hij uiteindelijk zich daadwerkelijk bij de bezetters aan te sluiten. Hij werd eerst lid van Landstorm, later van de Waffen SS. Het trok hem aan om te vechten tegen het communisme. Hij was zich niet bewust van de ernst van de Jodenvervolging. Op de aanvoerroute naar Nijmegen heeft hij gevochten tegen de geallieerden. In 1945 heeft hij zich overgegeven. Hij werd naar Duitsland gebracht en met andere krijgsgevangen gevangen gehouden. Uiteindelijk is hij weer vrij gekomen en is weer in Nederland gaan wonen. De interviews zijn voorlopig niet beschikbaar.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xfs-qkbt
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-obd-2nr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40981
Provenance
Creator Stichting Zuidenwind Filmprodukties (copyright);Seelen, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dhr. Peter Brugman (camera);dhr. Joost Seelen (interviewer), Stichting Zuidenwind Filmprodukties;dhr. Gertjan Miedema (geluid)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact dhr. Peter Brugman (camera);dhr. Joost Seelen (interviewer), Stichting Zuidenwind Filmprodukties;dhr. Gertjan Miedema (geluid)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images/MPEG-2;text/word;images/XD Cam
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2009-09-01,2009-04-02,2014-06-01}