Getuigen Verhalen, Getuigen van Theresienstadt: Joden gedeporteerd vanuit Nederland 1943-1945, interview 12

DOI

De geïnterviewde (Schiedam, 1929) wordt midden 1942 met zijn ouders en zusje opgepakt en naar kasteel De Schaffelaar in Barneveld vervoerd (lijst Frederiks). Op 29 september 1943 wordt het hele gezin naar kamp Westerbork gedeporteerd en op 4 september 1944 worden zij gevieren doorgestuurd naar Theresienstadt (transport XXIV/7). In Theresienstadt maakt de geïnterviewde op 8 mei 1945 de bevrijding door de Russen mee. Een paar maanden later wordt hij gerepatriëerd naar Nederland.

  • Het interview concentreert zich op de herinneringen van de geïnterviewde aan Theresienstadt, maar ook zijn herinneringen aan Westerbork en Barneveld komen aan de orde.
Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xrj-yrgg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41892
Provenance
Creator Radboud University Nijmegen, Faculty of Religious Studies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Joost de Wert (camera);Guido Abuys (adviseur);Erik Dyckhoff (correctie);Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project);Jan Maas, student RU (transcriptie)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Joost de Wert (camera);Guido Abuys (adviseur);Erik Dyckhoff (correctie);Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project);Jan Maas, student RU (transcriptie)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline History
Temporal Coverage {2010-07-28,2009-12-11,2012-07-01}