Kwartaalconfrontatie van middelen en bestedingen 1957-1984 DNB Statistische Cahiers Nr. 1

DOI

Op De Nederlandsche Bank is ten behoeve van het econometrisch onderzoek en de beleidsanalyse een kwartaalconfrontatie van middelen en bestedingen vervaardigd over de periode 1957-1984. Deze activiteit is uitgemond in een geïntegreerd stelsel van kwartaalconfrontaties. Van verschillende zijden is gebleken dat er grote belangstellingvoor deze cijfers bestaat, daar tot begin 1986 een dergelijk overzicht voor Nederland geheel ontbrak.

This publication provides consistent quarterly data on the national income and expenditure accounts of the Netherlands for the period 1957-1984. The data are based on the 'National Accounts' as publisbed yearly by the Central Bureau of Statistics. In fact, the yearly data from the National Accounts serve as a benchmark for the quarterly data presented here, as for each year the quarterly figures add up to the annual total of the National Accounts.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xnn-s5q4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74593
Provenance
Creator Kramer, P.
Publisher Kluwer B.V.
Contributor De Nederlandsche Bank
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact De Nederlandsche Bank
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf;csv;text/plain
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {1986,1986,2019-05-20}