Roggel en Neer Neer De Mendert NEME2 fase 2 & 3 Leudal IVO3 Neer, De Mendert Fase 2 en 3, een Laat Paleo- / Vroeg Mesolithische vuursteenconcentratie Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

DOI

In oktober 2007 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van Kuypers Kessel Infra BV een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied Neer de Mendert. Gedurende deze onderzoeksfase 2 en 3 zijn vijftien werkputten aangelegd met afmetingen van 4 bij 25 m. Tijdens het onderzoek zijn een Laat-Paleolithische of Vroeg- Mesolithische vuursteenconcentratie van vermoedelijk de Ahrensburg cultuur, een mogelijke Midden Bronstijd akkersysteem of nederzetting, een mogelijke Bronstijd of IJzertijd structuur en (Post)Middeleeuwse sporen aangetroffen. Van deze vindplaatsen wordt voor de vuursteenvindplaats geadviseerd tot behoud in situ of indien dat geen optie is, een definitief onderzoek. Voor de overige vindplaatsen wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. De vuursteenconcentratie vormt wel de aanleiding tot het advies om een aanvullend booronderzoek te laten plaatsvinden vóórdat het onderzoeksterrein van fase 2 en 3 wordt vrijgegeven. Dit aanvullend booronderzoek zal moeten duidelijk maken wat de exacte begrenzingen zijn van de aangetroffen vuursteen bewerkingsplaats en of zich in de omgeving nog andere concentraties bevinden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4e-dqra
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34231
Provenance
Creator Alma, X.J.F.;ADC ArcheoProjecten;Lohof, E.H.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Ostkamp, S.;Moor, J. de;Machiels, R.;Veer, R.H. van 't;Bloo, S.;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Ostkamp, S.;Moor, J. de;Machiels, R.;Veer, R.H. van 't;Bloo, S.;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/mdb;image/tiff;application/mapinfo;image/jpeg;application/pdf;application/msword;application/autocad
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2010-05-10,2007-08-06,2010-05-10}