Baanopeningenmonitor

DOI

Dit is het verslag van de resultaten van de Baanopeningenmonitor die het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen in de arbeidsmarktregio Groningen heeft uitgevoerd. De Baanopeningenmonitor is een methode van dataverzameling waarmee werkgevers beter zicht kunnen krijgen op hun huidige en toekomstige personeelsbehoefte. De bedrijfsgegevens die met de Baanopeningenmonitor zijn verzameld, zijn geaggregeerd, opdat het databestand ook kon worden benut voor het beantwoorden van vragen van de regio over hoe de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xfa-ep46
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:109061
Provenance
Creator Lieshout, H.A.M. van
Publisher Hanzehogeschool Groningen
Contributor Hanzehogeschool Groningen;Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Hanzehogeschool Groningen;Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2017-09-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-07-12T11:59:59Z