Beekherstelproject Deurzerdiep en Anreeperdiep

Er is tijdens de begeleiding een gering aantal sporen (mogelijk haardkuilen uit het Mesolithicum) aangetroffen, zonder vondsten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zux-vgxh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nah1-b0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nah1-b0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62605
Provenance
Creator Kremer, M.J. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; image/jpeg; access / mdb; mapinfo / tab
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.579W, 52.980S, 6.604E, 52.982N); Deurzerdiep; Anreeperdiep; Deurze; Assen; Drenthe