Arbeidsvraagpanel 2017 Aanvulling Pakket I - AVP2017

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 15 metingen voor onderzoekers beschikbaar.

Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Naast het standaardpakket Arbeidsvraagpanel 2017 (AVP2017) zijn twee aanvullende pakketten beschikbaar. Toestemming tot gebruik van de aanvullende pakketten wordt verleend als aan de voorwaarden zoals vermeld in de Geheimhoudingsverklaring is voldaan en de Geheimhoudingsverklaring is ingevuld en opgestuurd naar het SCP.

Aanvullend Pakket I bevat de variabelen met aantallen werknemers en overige aantallen (bv. aantal dagen cursusdeelname) en de volledige SBI-sectorcode. In het Aanvullende Pakket II zitten de financiële gegevens (bijv. omzet of budget).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xaj-f6aa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hy-m1st
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hy-m1st
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:139127
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .dta (stata data); .sav (spss data); .por (spss data); .ods (documentation); .xlsx (documentation)
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland