Veteranen Instituut, IPNV, interview 660

De broer en mannen van de geinterviewde zijn uitgezonden naar Indie. Ze vertelt over de situatie na thuiskomst en over de situatie op veteranen bijeenkomsten. Haar eerste man praatte niet over zijn Indie ervaringen. Met haar latere man werd er meer gesproken. Ze bezochten samen reunies. De geinterviewde voelde zich hier eerst een buitenstaander. Ze bezoeken regelmatig zieken en begrafenissen uit de kring van 4-10 R.I.. In de jaren ’90 heeft het echtpaar driemaal Indonesie bezocht. Ze bezochten de militaire begraafplaats Menteng Pulu. Haar man bezoekt elke keer de reunies. Oorlogstrauma’s komen nooit ter sprake op de reunies. Mogelijk zijn er wel een paar binnen de kring getraumatiseerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjx-x6gs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l8f-gs4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l8f-gs4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41952
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Nederlands-Indie