Tekstniveau in algemene verzekeringsvoorwaarden

DOI

In deze bijdrage staat de vraag centraal of er een verband bestaat tussen tekstniveau in algemene voorwaarden aan de ene kant en claimverwachting en conflictbereidheid bij de consument aan de andere kant. Vertaalt eenvoudiger tekstniveau zich inderdaad in ander ‘denken, beslissen en doen’ bij de lezer? Gaan consumenten bij eenvoudiger tekstniveau in algemene voorwaarden anders denken en beslissen? Zouden ze inderdaad een ‘beter gevoel’ over de financiële dienstverlener krijgen en deze daarom anders tegemoet treden in geval van conflict?

Een experiment onder 1542 Nederlanders laat inderdaad zien dat de claimverwachting groter is bij eenvoudiger tekstniveau en dat een hogere claimverwachting als ook geassocieerd is met een hogere conflictbereidheid. Eenvoudiger tekst doet dus zeker ‘iets’ met verwachtingen van de lezer, maar ook onrechtstreeks met de conflictbereidheid.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zc8-jpa4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61639
Provenance
Creator Boom, W.H. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Desmet, P.T.M.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Desmet, P.T.M.;Erasmus School of Law
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav;.pdf;.spv
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2015-06-30,2015,2015-06-30}