Veteranen Instituut, IPNV, interview 1003

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië in het kader van UNPROFOR/UNPF. De geïnterviewde gaat in op zijn opleiding en loopbaan. Hij volgde de officiersopleiding, werd commandant en werd geplaatst bij het infanteriebataljon. De geïnterviewde vertelt over de reis naar Tuzla. Hij vertelt over zijn functie en werkplek en hoe het leek alsof zijn meerdere bewust werd tegengewerkt. Hij vertelt over de omgang met de media. De geïnterviewde vertelt over een gesneuvelde collega en gaat in op de aanslag in Tuzla, dit maakte veel indruk op hem. Later blijkt dat hij deze ervaringen nog steeds niet heeft kunnen verwerken. De geïnterviewde vertelt over de aanloop naar de val van de enclave. Hij uit zijn kritiek op het handelen van buiten wat meer uit leek te gaan van nationale belangen. De geïnterviewde vertelt over het opzetten van een vluchtelingenkamp met maar heel weinig middelen. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer in Nederland en reflecteert kritisch op de uitzending.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ak-azdu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ydz-5yk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ydz-5yk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42419
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Tuzla; Nederland