Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 23

Deze reeks interviews geven de herinneringen weer van Rotterdamse ooggetuigen aan de jodenvervolging.

Zie verder de scriptie Anouk Eigenraam, Herinneringen van Rotterdamse ooggetuigen aan de jodenvervolging 1942 - 1945

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxy-zkc4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-86c-039
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-86c-039
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41759
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anouk Eigenraam, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; audio/digital voice file; image/jpg; text/pdf
Discipline History
Spatial Coverage Rotterdam