Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1082

De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd in Indië. Hij vertelt wat hij aan werk deed. De geïnterviewde werd opgeroepen voor internering. Hij vertelt over de vreselijke situatie in de werkkampen. Na de bevrijding keerde hij en zijn familie naar Nederland. De geïnterviewde geeft zijn visie op de historiografie van het Indische verleden, waarvan hij vindt dat de Indische mensen daarin niet genoeg gewaardeerd worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xv9-yczp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-17d4-zg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47250
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië