Veteranen Instituut, IPNV, interview 606

Deze man meldde zich direct na de Tweede Wereldoorlog, op zijn zeventiende, vrijwillig bij defensie, voornamelijk om zijn hardhandige vader thuis te ontvluchten. In 1946 werd hij uitgezonderd naar Indië. Hij was daar in het begin erg bang. Hij was brenschutter. Er vielen doden in zijn groep. Na aanvallen van Indonesiërs volgden vanuit de Nederlanders altijd represailles, waarbij ook onschuldigen getroffen konden worden. Terug in Nederland wilde hij aan geld en werk komen, en meldde zich daarom vrijwillig voor Korea. Hij vond Korea minder gevaarlijk dan Indië. In Korea won hij een wedstrijd voor ‘de beste soldaat’.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zm9-5v4m
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z86w-df
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z86w-df
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46874
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History