Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1617

DOI

De geïnterviewde ging in 1946 als dienstplichtig militair naar Indië. Hij was ingedeeld bij de tweede compagnie van het 4-2 RI en verbleef te Noord-Sumatra. De geïnterviewde vertelt over patrouilles, zijn ervaringen van de politionele acties en gaat in op zijn vertrek naar Nederland begin 1950.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xpc-vtb6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51589
Provenance
Creator Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV);Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Fridus Steijlen (coördinator)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History
Temporal Coverage {2012-10-05,2000-07-13,2011-08-24}