Zaltbommel de Kat Zaltbommel Gasfabriek de Kat

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van de sanering van een voormalig gasfabriekterrein op Bolwerk de Kat in Zaltbommel (gemeente Zaltbommel). De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het ontgraven van de achtertuinen ter hoogte van het binnenterrein van het voormalige bolwerk, waarbij het maaiveld een meter werd afgegraven en vervolgens weer aangevuld met schoon zand. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 8.500 m² en was vóór de sanering in gebruik als achtertuinen van de huizen aan Bolwerk de Kat (nrs. 1, 3 en 7) en aan de Molenwal (nr. 22). Bolwerk De Kat ligt in de Stadshaven, aan de noordwest kant van de historische binnenstad van Zaltbommel en wordt begrensd door de Molenwal in het zuidoosten. Tijdens de begeleiding zijn de resten van vermoedelijk één van de funderingen van een standerdmolen, een zogenaamde teerling, uit vroege 17e eeuw aangetroffen, alsmede enkele 18eeeuwse resten en resten van de gasfabriek uit de 19e eeuw. Vooral de vondst van de vroeg 17eeeuwse teerling is archeologisch én historisch zeer interessant te noemen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x79-wvwy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120414
Provenance
Creator Jezeer, W.
Publisher ADC
Contributor Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format docx;mapinfo;mdb;jpg;sql;pdf;xls
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-10T11:59:59Z