Transect-rapport 2517: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Tilburg, Nautilusstraat (ong.), gemeente Tilburg (NB)

DOI

In december 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Nautilusstraat (ong.) in Tilburg (gemeente Tilburg). Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van deze onderzoeken is het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen en aanvullen van deze verwachting door middel van waarnemingen in het veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2bk-s4ju
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163041
Provenance
Creator Nales, T.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nales, T.;T. Nales (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Nales, T.;T. Nales (Transect BV);Transect BV
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2019-12-09,2020-05-22}