Veteranen Instituut, IPNV, interview 232

Deze dienstplichtig korporaal - die zich aanvankelijk ook als oorlogsvrijwilliger had gemeld, maar daarbij ging iets mis - ging in november 1947 met 5-1 RI op De Volendam naar Indië. Hij werd geplaatst in de binnenlanden van Zuid-Celebes, waar de situatie sinds het harde optreden van Westerling rustig was. De jongens gingen steeds tien dagen aaneengesloten op patrouille, met 10 man. Officieren gingen niet mee, omdat die de leuke baantjes prefereerden, aldus deze militair. Na acht maanden op Zuid-Celebes volgde een overplaatsing naar Padang in de natte moesson. Er was veel ongedierte en modder en 's nachts om twee uur kreeg men hier steevast beschietingen te verduren van de TNI.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkf-qdt8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3w3-iw7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3w3-iw7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35814
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Social Sciences;Geography
Spatial Coverage Java; Zuid-Celebes; Padang; Sumatra; Palembang