Uw wil geschiede, Kinderen op katholieke kostscholen, interview 15 Getuigenissen van oud-leerlingen die tussen 1945 en 1970 op een katholieke kostschool in Nederland zaten.

Geïnterviewde 15, Huub (1945), wilde later graag priester worden en ging op advies van de kapelaan naar het bisschoppelijk kleinseminarie Rolduc. Huub kijkt met veel plezier terug op die periode. Uit zijn herinneringen blijkt evenwel dat hij zich door middel van buitenschoolse activiteiten vaak aan het collectief probeerde te onttrekken. Hij verkeerde daardoor in een redelijk uitzonderlijke positie. Hoewel geïnterviewde al snel wist dat het priesterschap niets voor hem was hield hij daarover zijn mond, aangezien hij de vele kansen die het kleinseminarie bood niet wilde laten lopen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xw5-dr3y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zf-76wu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zf-76wu
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xhz-jfpc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76687
Provenance
Creator Bast, T.D.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten; Professor Van Winterfonds; Truska Bast
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format .wav
Discipline History;Psychology
Spatial Coverage Kerkrade