Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven 'Plangebied De Smidshof', Stationstraat 12 en 16, Alphen, Gemeente Alphen-Chaam

Ter plaatse van Plangebied De Smidshof, aan de Stationstraat 12 en 16 te Alphen (Gemeente Alphen-Chaam) is een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven uitgevoerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5y-tdb6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-54mp-br
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-54mp-br
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zdn-fs9y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66862
Provenance
Creator Wilgen, L. R. van (SOB Research)
Publisher SOB Research
Contributor SOB Research
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.956 LON, 51.481 LAT); Alphen; Gemeente Alphen-Chaam; Noord-Brabant; Stationstraat 12 en 18