Leidse Netwerken De Leidse elite en haar bestuursfuncties van verenigingen in 1900

DOI

Dataset van dr. D.J. Noordam, gebruikt door M. Mekkink en R. Struyk voor het creeren van een website tijdens hun ESF opleiding in 1999.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xby-9a2d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46235
Provenance
Creator Noordam, D.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Struyk, R;DANS;Mekkink, M
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Struyk, R;DANS;Mekkink, M
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-07,1999,2011-09-07}