Leidse Netwerken De Leidse elite en haar bestuursfuncties van verenigingen in 1900

Dataset van dr. D.J. Noordam, gebruikt door M. Mekkink en R. Struyk voor het creeren van een website tijdens hun ESF opleiding in 1999.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xby-9a2d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i4w9-5h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i4w9-5h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46235
Provenance
Creator Noordam, D.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Mekkink, M; Struyk, R; DANS
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline History
Spatial Coverage Leiden