Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Reis van de Razzia'

DOI

Op de avond van 9 november 1944 werd er een cordon rond Rotterdam en Schiedam gelegd door het Duitse leger. Alle belangrijke bruggen en strategische punten waren afgezet, trams reden niet meer en het telefoonverkeer was geblokkeerd. Op de twee daaropvolgende dagen werden ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers tussen de zeventien en veertig jaar oud opgepakt en afgevoerd richting Duitsland om daar dwangarbeid te verrichten in veelal beroerde omstandigheden. De Razzia van Rotterdam is een van de grootste klopjachten die het Duits nationaalsocialistische regime heeft gehouden. Het verzetsblad Vrij Nederland reageerde dan ook geschokt, het schreef op 14 december 1944: ‘Vijftigduizend Nederlandse mannen laten zich als schapen wegvoeren en evenzoveel vrouwen zien toe hoe hun mannen en zoons weerloos naar Hitlers slachtbank worden geleid’.

Het project Reis van de Razzia is gebaseerd op gefilmde getuigenissen van mannen die de razzia en de daaropvolgende reis hebben meegemaakt, om een hiaat in de geschiedschrijving te vullen en om inzicht te geven in de gebeurtenissen aan de hand van het thema "Handelingsruimte van een individu in een samenleving onder druk".

De getuigenissen in Reis van de Razzia zijn gedaan door mannen die nu gemiddeld 87 jaar oud zijn en indertijd, eind 1944, tussen de 17 en 21 jaar oud waren. In de getuigenissen van deze jongens valt te horen wat hun overkomen is tijdens de oorlogsjaren en wat hun handelingsruimte was ten tijde van de razzia. Maar ook hoe de ervaring van de reis van de razzia, naar Duitsland en Oost-Nederland, hun verzelfstandiging in de hand heeft gewerkt.

Na de bevrijding pakten de jongens de draad weer op, in een groot aantal gevallen nog onderbroken door de politionele acties in Indonesië. Maar uiteindelijk kregen ze een eigen leven, een eigen gezin, in een Nederland dat volop in het teken stond van de wederopbouw.

Het project bestaat uit 76 interviews. Ieder interview is beschikbaar als afzonderlijke dataset met een eigen Persistent Identifier. Iedere dataset is als volgt opgebouwd: Bestand .docx-bestand is de transcriptie in Word. Bestand _3, indien aanwezig, bevat een beschrijving van de route die geïnterviewde heeft afgelegd. * Soms heeft de geïnterviewde aanvullende informatie, zoals foto's of een (eerder geschreven) verslag, beschikbaar gesteld. Deze informatie is dan opgenomen als _data en/of _fotobestand in de desbetreffende dataset. De inhoud wordt beschreven in het opmerkingenveld van de dataset.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2a5-ec82
Related Identifier 10.1163/24523666-01000001
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58177
Provenance
Creator Jager, E. J. de
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Broere, T.;Funding Agency: Nationale Postcodeloterij;Funding Agency: DeltaPORT Donatiefonds;Funding Agency: Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds;Funding Agency: Stichting Swart van Essen;Funding Agency: Stichting de Groot Fonds;Funding Agency: van Cappellen Stichting;Funding Agency: vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg);Funding Agency: Van Ommeren-de Voogt Stichting;Coppens, S.;Funding Agency: Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.;Oosthoek, A.;Hafkamp, E.;Funding Agency: Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Broere, T.;Funding Agency: Nationale Postcodeloterij;Funding Agency: DeltaPORT Donatiefonds;Funding Agency: Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds;Funding Agency: Stichting Swart van Essen;Funding Agency: Stichting de Groot Fonds;Funding Agency: van Cappellen Stichting;Funding Agency: vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg);Historical Advisor for Stichting Reis van de Razzia;Transcriber for Stichting Reis van de Razzia;Production Consultant for Erik J de Jager Documentary Films;Funding Agency: Van Ommeren-de Voogt Stichting;Coppens, S.;Funding Agency: Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.;Oosthoek, A.;Researcher for Stichting Reis van de Razzia;Hafkamp, E.;Funding Agency: Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;MOV;DOCX;JPG;MP4
Discipline History;Psychology
Temporal Coverage {2014-07-02,2014-07-02,2014-09-30}