Veteranen Instituut, IPNV, interview 375

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja en Rwanda. De geïnterviewde zat bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over het kamp in Cambodja. Hij vertelt over een schietincident. De geïnterviewde was chauffeur en vertelt over patrouilles. De geïnterviewde vertelt over zijn verlof in Thailand en zijn activiteiten na terugkeer in Nederland. Hij volgde de officiersopleiding en werd overgeplaatst naar Aruba. Hierna werd de geïnterviewde uitgezonden naar Rwanda. Het was een paarse uitzending. De mariniers werden ingezet als beveiligers. Hij vertelt over de vluchtelingen die hij zag. De geïnterviewde praat over de verschillen tussen de Landmacht, de Luchtmacht en de mariniers. Hij gaat in op de nazorg en de verhalen over psychische problemen. De geïnterviewde vertelt over zijn overplaatsing naar Aruba en de oefeningen met de Amerikaanse Special Forces. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en reflecteert positief op zijn uitzendingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xg6-7sra
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lh4-pws
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42096
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Cambodja; Rwanda; Aruba; Nederland