Getuigen Verhalen, NSB'ers in Westerbork, Interview 07

De geïnterviewde is in juli 1939 geboren. Hij is het enige kind en groeit op in de stad Groningen. Zijn vader verspreidt tijdens de oorlog kranten voor het verzet, maar volgt ook een opleiding tot reclasseringsambtenaar. Na de oorlog gaat zijn vader aan het werk in Kamp Westerbork als hoofd van de Interne Dienst. Ze komen op 1 december 1945 te wonen in een van de huizen bij het kamp en blijven daar tot de sluiting van het interneringskamp op 1 december 1948. In deze periode speelt de geïnterviewde veel met de kinderen van ander personeel. Ze beleven allerlei avonturen in en rondom het kamp en gaan samen naar school in Hooghalen. Hij heeft goede herinneringen aan de periode dat hij bij het kamp woont, maar zegt wel dat die periode niet langer dan drie jaar had moeten duren. Zijn ouders hebben het tijdens hun verblijf iets moeilijker. Zo mist zijn moeder alle sociale contacten en zijn vader heeft het op het werk niet altijd even gemakkelijk. Opvallend is dat er tussen geïnterneerden en het personeel eigenlijk maar heel weinig contact is. Ook in de schouwburg en bioscoop is er een duidelijke scheiding tussen personeel en geïnterneerden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z77-qajb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c20-ntd
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c20-ntd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41219
Provenance
Creator Herinneringscentrum Kamp Westerbork ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Drs Alex Bakker
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/doc
Discipline History;Social Sciences
Spatial Coverage Drenthe; Groningen; Hooghalen; Nederland