Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters BVE-Monitor 2014

DOI

De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquĂȘte onder de gediplomeerde uitstroom van het BVE (meetjaar 2014).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x5c-csm4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62275
Provenance
Creator Research Centre for Education and the Labour Market
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW;Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW;DESAN Research Solutions;Funding Agency: Ministerie van LNV;Huijgen, T.G.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW;Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW;DESAN Research Solutions;Funding Agency: Ministerie van LNV;Research Centre for Education and the Labour Market;Huijgen, T.G.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .pdf, Adobe Reader;.docx;.sav, SPSS 22
Discipline Various
Temporal Coverage {2015-09-17,2015-03-01,2015-09-17}