Getuigen Verhalen, Getuigen van Theresienstadt: Joden gedeporteerd vanuit Nederland 1943-1945, interview 05

DOI

De geïnterviewde (Hamburg, 1926) wordt bij de grote razzia van 20 juni 1943 in Amsterdam opgepakt en naar kamp Westerbork gedeporteerd, samen met zijn twee jaar oudere broer (die doof en licht geestelijk gehandicapt is) en zijn grootmoeder. Wanneer ook zijn vader, respectievelijk zijn moeder en jongste broertje in Westerbork zijn gearriveerd, wordt het hele gezin (zonder grootmoeder) op 5 april 1944 gedeporteerd naar Theresienstadt (transport XXIV/5). Daar blijven ze tot aan het einde van de oorlog en maken ze op 8 mei 1945 de bevrijding door de Russen mee. Tijdens zijn verblijf in Westerbork en Theresienstadt heeft de geïnterviewde een dagboek ‘in klad’ geschreven voor zijn oudere broer. Deze schreef dit klad ‘in het net’ over.

  • Het interview neemt het dagboek van de twee broers als uitgangspunt. Het interview is geconcentreerd op het verblijf in Theresienstadt.
Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-27q-c7n8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41888
Provenance
Creator Radboud University Nijmegen, Faculty of Religious Studies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Joost de Wert (camera);Thijs de Leeuw, student RU (transcriptie);Tejo Michels (correctie);Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project);Guido Abuys, HcKW (adviseur)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Joost de Wert (camera);Thijs de Leeuw, student RU (transcriptie);Tejo Michels (correctie);Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project);Guido Abuys, HcKW (adviseur)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-07-29,2010-01-07,2012-07-01}