Beroepstelling 1930 - Noord-Holland

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Noord-Holland.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x38-x5kf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1n6-gn7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1n6-gn7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35738
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Noord-Holland; EGG 10: Wadden- en Zuiderzee-eilanden; EGG 16: Noordelijk Noordholland en Westfriesland; EGG 17: Duinstreken in midden- en zuidelijk Noordholland en in Zuidholland; EGG 18: Veehouderij en akkerbouw in Hollands Noorderkwartier; EGG 19: De Zaanstreek; EGG 20: Amsterdam; EGG 21: Haarlemmermeer en omstreken; EGG 22: De Vecht en IJsselstreek in Noordholland en Utrecht; EGG 23: Het Gooi en Oostelijk Utrecht