Slachtoffers van oplichting en van poging tot oplichting (projectnummer 1742)

DOI

Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van de kenmerken van natuurlijke personen (burgers) die worden geconfronteerd met oplichting of pogingen daartoe en van de vormen van oplichting waarmee zij te maken krijgen. Daarnaast zijn de verschillen in kenmerken tussen slachtoffers en niet-slachtoffers van oplichting vastgesteld en de kenmerken van de oplichting waar ze mee te maken krijgen.
In het onderzoek is verder nagegaan of slachtoffers behoefte hebben aan extra mogelijkheden voor hulpverlening zoals een helpdesk of een hulplijn. Tenslotte is nagegaan of natuurlijke personen behoefte hebben aan voorzieningen om slachtofferschap van oplichting te voorkomen, bijvoorbeeld een preventieloket.
Vragenlijst afgenomen in het CentERpanel.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xhp-9c69
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44469
Provenance
Creator Ministerie van Justitie - WODC - Den Haag
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor CentERdata - Universiteit Tilburg
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact CentERdata - Universiteit Tilburg
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS
Coverage
Discipline Criminology
Temporal Point 2009-04-20T11:59:59Z