Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1437

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1437.1 en 1437.2.

1437.1 De geïnterviewde groeide op in Indië en ging in de jaren '30 in dienst. Voor de BPM werd hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea. In begin 1939 komt de geïnterviewde terug naar Java en wordt snel daarop in Soerabaja als genist bij de zoeklichtenafdeling in de haven gemobiliseerd. Hij werd krijgsgevangene gemaakt door de Japanners. De geïnterviewde geeft een beschrijving van deze tijd en vertelt over zijn vertrek naar Nederland.

1437.2 Vlak na de bevrijding werd de geïnterviewde ingezet door het KNIL bij de wederopbouw van kazernes, wat hem zwaar valt. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en wat hij aan spanningen merkte. Tot slot gaat hij in op zijn vertrek naar Nederland.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1460. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22c-g259
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aq41-35
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aq41-35
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50305
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië