Veteranen Instituut, IPNV, interview 397

Deze man is actief bij de jaarlijkse herdenkingen door veteranen in Wageningen, en heeft een eigen correspondentie in huis met wijlen Prins Bernhard. Zelf was hij in de tweede wereldoorlog nog een tiener, die onrustig werd van de machteloze situatie en steeds aan het zoeken was naar manieren om zich te laten gelden tegen de Duitsers. Om die reden heeft hij ook geruime tijd op onderduikadressen doorgebracht. Op één van die adressen ontmoette hij het meisje waar hij mee zou trouwen. Tijdens de bevrijding was hij een waardevolle hulp voor de Canadezen en daarna kwam hij als oorlogsvrijwilliger te werken bij de mijnen opruimingsdienst. Deze dienst maakte letterlijk gebruik van Duitse krijgsgevangenen voor het gevaarlijkste werk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7t-vnj6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kts-1gg
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kts-1gg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35863
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Warnsveld; Wageningen; Bloemendaal; Haarlem; Genderingen; Voorst; Arnhem; Bergen op Zoom; Nijmegen; Venlo