Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1622

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1622.1 en 1622.2.

1622.1 De geïnterviewde vertelt over haar verblijf op een rubberonderneming te Midden-Java. Zij en haar man werden tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in verschillende kampen. Na de capitulatie woonde de geïnterviewde in Bandoeng. Zij haalde eten van de gaarkeuken en kreeg voedsel van het leger.

1622.2 De geïnterviewde vertelt verder over haar ervaringen van de bezettingstijd en vertelt over de periode vanaf 1949 toen zij na verlof in Nederland op Sumatra ging wonen. Zij en haar man woonden hier op een onderneming.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwv-bgyx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z31j-6h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z31j-6h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51784
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Sumatra; Bandoeng; Deli