Mijn generatie 2007 - mg3

In maart 2007 zijn met Mijn Generatie 2007 (mg3) enkele extra vragen gesteld die in Mijn Generatie 2006 (mg2) gemist werden en wel in Mijn Generatie 1996 (mg1) zaten, met name op het terrein van sociale zekerheid en politiek. De dataset bevat het codeboek (mg3 2007 codeboek.pdf)

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xr-shje
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-swe-9vf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-swe-9vf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:8111
Provenance
Creator Vinken, Henk; CentERdata, Universiteit Tilburg
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Henk Vinken; Peter Ester; Isabelle Diepstraten
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; Adobe
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland