Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2011 - OViN 2011 versie 1.0

DOI

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar versie 2.0

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zza-yv4j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50335
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Rijkswaterstaat
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Rijkswaterstaat
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav)
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2012-06-19,2012-05-10,2012-05-10}