13e Algemene Volkstelling, 31 mei 1960 - Zuid-Holland

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Zuid-Holland. De bestanden zijn ingedeeld per gemeente. Algemene bestanden betreffende de provincie Zuid-Holland bevinden zich in de folder '_Zuid-Holland Algemeen'

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Het bestand 'tabelnamen' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als PDF document en als CSV tekstbestand.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkx-3asb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d026-qb
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d026-qb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56379
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Zuid-Holland