Culturele veranderingen 2012 - CV2012

Culturele Veranderingen in Nederland (CV) 2012 en SCP Leefsituatie Index (SLI).

Het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index (SLI) die gecombineerd werden uitgevoerd, is een 2-jaarlijks onderzoek dat in 2012 in een samenwerkingsproject werd uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. Doel van SLI is het ontwikkelen van een indicator om de sociale leefsituatie van Nederland in kaart te brengen en het monitoren van de ontwikkeling van de sociale leefsituatie van de Nederlandse bevolking. De onderzoeken liggen aan de basis van veel onderzoek uit het werkprogramma van het SCP. Door het CBS zullen de data vooral worden gebruikt ten behoeve van het speerpunt Sociale Samenhang.

Veldwerkperiode: september 2012 tot en met februari 2013

Repons: 2795 personen (57%)

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3p-uzqn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wjp9-6q
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wjp9-6q
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:127510
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62763
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav; .doc; .pdf
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland