Veteranen Instituut, IPNV, interview 572

Deze man meldde zich in 1939 voor zijn dienstplicht, hij wilde in de cavalerie. Hij werd opgepakt voor verzetsactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog en belandde als militair in krijgsgevangenenkamp Neubrandenburg, waar hij in 1945 werd bevrijd door de Russen. Terug in Nederland meldde hij zich voor Nederlands Indië. Hij was daar opvolgend eskadronscommandant. Hij voelde daar hoe de situatie steeds meer van Nederland wegschoof en toen hij uit Indonesië vertrok in 1950 voelde hij zich schuldig tegenover de lokale bewoners die de Nederlanders gesteund hadden. In de jaren tachtig is hij teruggeweest en werd hij met veel respect ontvangen, ook door de tegenstanders van toen. Een guerilla is niet te winnen, weet hij nu.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z36-f7jx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wuwp-8d
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wuwp-8d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46864
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History