Veteranen Instituut, IPNV, interview 923

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Turkije, aan de Turks Irakese grens, en naar Villa Franca in Italië. De geïnterviewde kwam als KVV’er bij de Luchtmacht. Hij vertelt over zijn opleiding en loopbaan. De geïnterviewde werd gelegerd in Stolzenau en vertrok met 582 Squadron naar Diabakir. Intussen was de Golfoorlog begonnen. De geïnterviewde gaat in op zijn werk als commandant en vertelt over de transportwerkzaamheden. Het was een spannende tijd. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer en de verwerking van de ervaringen. In 1996 ging de geïnterviewde voor een half jaar naar Villa Franca tijdens het Balkanconflict. Hij kreeg de verantwoordelijkheid over de regie binnen de logistieke afdeling. De geïnterviewde vertelt over het vliegincident op Eindhoven met de Hercules. De geï

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2j-n7qd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r65-qah
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r65-qah
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42368
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Turkije; Biakadir; Stolzenau; Duitsland; Italie; Villa Franca; Nederland