Beroepstelling 1930 - Utrecht

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Utrecht.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4k-sn2u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1gr-8zl
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1gr-8zl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35740
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Utrecht; EGG 22: De Vecht en IJsselstreek in Noordholland en Utrecht; EGG 23: Het Gooi en Oostelijk Utrecht; EGG 24: Stad Utrecht en omstreken