IVO-P Dikkenbergweg 33 Bennekom definitief Inventariserend veldonderzoek proefsleuven Dikkenbergwe Bennekom, gem. Ede (Gld.)

De aanleiding voor het onderzoek is een bouwplan op het perceel aan de Dikkenbergweg 33 te Bennekom, in de gemeente Ede. Op de locatie wordt een bosvilla gebouwd. Op grond van de bestemmingsregels in het bestemmingsplan dient er ten behoeve van de omgevingsvergunning archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Op basis van een karterend booronderzoek in 20151 is vastgesteld dat er voor het plangebied een hoge verwachting geldt voor de aanwezigheid van archeologische sporen en resten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Specifiek gaat het om een mogelijk Celtic field waarin het bouwperceel waarschijnlijk ligt. Naar aanleiding van de conclusie en het advies in het rapport van het booronderzoek is door het bevoegd gezag gesteld dat er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd diende te worden en is er een PvE opgesteld.

De conclusie uit het onderzoek is dat er binnen het onderzocht deel van het perceel geen intacte archeologische sporen van bewoning of andere activiteiten van voor de moderne tijd aanwezig zijn

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdn-wg2y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6el4-4o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6el4-4o
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2xa-ya79
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73507
Provenance
Creator Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; adobe pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.719 LON, 52.011 LAT); Dikkenbergweg 33; Bennekom; Ede; Gelderland