Veteranen Instituut, IPNV, interview 1106

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte deze man als jongen in de keuken van de Canadezen en mocht hij soms ook het luchtafweergeschut meehelpen te bedienen. Dit motiveerde hem zich aan te melden bij het leger. Hij werd uitgezonden naar Nederlands Indië, waar hij eerst de oppasser en later ook chauffeur van de bataljonscommandant werd. Hij raakte verschillende malen betrokken bij gevaarlijke incidenten. Daarna deed hij daar een paracommando opleiding, die hij vervolgde met een opleiding voor springinstructeur. Zijn eenheid deed gevechtssprongen en moest bommen onschadelijk maken. Bij terugkeer wist hij dat hij nogmaals uitgezonden wilde worden, alleen nog niet waar. Zodra duidelijk werd dat er in Korea iets stond te gebeuren gaf hij zich hiervoor op.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6c-wh6f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pp8t-7u
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pp8t-7u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46693
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History