Informele Zorg - IZG 2016

Met behulp van het IZG-onderzoek wordt vastgesteld hoeveel personen in Nederland informele zorg bieden, te weten als mantelzorger actief zijn of als vrijwilliger in de zorg. Aanvullend komen onderwerpen aan bod als de mate waarin betreffende personen worden belast in hun rol als mantelzorger of vrijwilliger in de zorg, de mate waarin gebruik wordt gemaakt van ondersteunende faciliteiten of middelen en de bereidheid tot het bieden van zorg. De centrale vraag van het onderzoek luidt: Wat is de feitelijke omvang van de informele zorg, bij welke groepen is de bereidheid om (meer of andere) informele zorg te geven groter dan bij anderen en met welke kenmerken hangt het (willen) geven samen?

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfy-4en6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-el-0hjc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-el-0hjc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103863
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .por; .dta
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland