Veteranen Instituut, IPNV, interview 439

DOI

In 1937 werd deze man inkoper bij Maggi. Dat werk heeft hij 40 jaar gedaan, met uitzondering van de oorlogsjaren. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd in Den Haag als commandant van een sectie, alhoewel hij in rang sergeant was. Als sectiecommandant had hij de leiding over twaalf onderofficieren, elk van hen gaf weer leiding aan een groep soldaten met een korporaal. Bij elkaar 98 man. Er volgt een indrukwekkend én verbazingwekkend verhaal over de vijf dagen van de oorlog. Op zondagavond zocht deze sectiecommandant uitgeput een slaapplaats. Hij had twee nachten niet geslapen. Hij ging in een school liggen, in het gymnastieklokaal waar al veel mensen lagen. Bij het ochtendgloren bleek hij tussen allemaal gesneuvelden te liggen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zfg-bxj5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35881
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage {2010-04-14,2008-05-06,2010-04-13}