Project Ongekend Bijzonder, Rotterdam, interview 40 OB R 40 MD06

geslacht: Man land van herkomst: voormalig Joegoslavië klasse in land van herkomst: n.b. leeftijd aankomst NL: 14 stad: Rotterdam vluchtreden: burgeroorlog in voormalig Joegoslavië relaties met eigen gemeenschap: Heeft een Servische vrouw en contacten met de gemeenschap via de kerk. opleiding: TU in Delft, afdeling werktuigbouwkunde beroep land van herkomst: scholier werk in NL: Senior Consultant Exploitatie en Maintenance kinderen: 2 bijdrage aan de stad: Is actief in een Servisch-orthodoxe kerk als diaken, zijn maatschappelijke functie daar is jongeren begeleiden. Heeft ook als tolk gewerkt voor Joegoslavische vluchtelingen. opvallend/bijzonder: Is na zijn studies Economie en Werktuigbouwkunde nu ook bezig met studie Theologie (in Brussel).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5v-emaz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-51ez-nr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-51ez-nr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64811
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Dominic, M.; Stadsarchief Rotterdam
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History
Spatial Coverage Rotterdam; voormalig Joegoslavië