Veteranen Instituut, IPNV, interview 266

Deze dienstplichtige jongen vertrok in 1983 als sergeant naar Libanon met de UNIFIL-uitzending. Hij werd er geplaatst op een observatiepost, waar regelmatig het vuur op geopend werd door de Falangisten. Hij vertelt uitgebreid over de liefdes die ter plaatse ontstonden met Libanese meisjes, het dagelijks leven van de militairen op de post en de reizen die hij later nog heeft gemaakt naar Libanon.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8e-es6c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5m5-wef
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5m5-wef
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41242
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Geography;Humanities
Spatial Coverage Libanon